tel 534 744 773

Podane ceny są orientacyjne. Cena usług pielęgniarskich jest ustalana indywidualnie i zależy od specyfiki usługi, stanu pacjenta i powtarzalności usług. Podane ceny obowiązują od poniedziałku do piątku.W soboty do ceny usługi należy doliczyć 50% ,w niedziele oraz dni świąteczne ceny wyższe o 100%.
W ceny usług wliczony jest dojazd do klienta do 10 km, oraz podstawowy, jednorazowy sprzęt medyczny.
Zachęcam do umówienia się na spotkanie konsultacyjne, które pomoże Nam wspólnie ustalić indywidualne potrzeby osoby wymagającej opieki oraz koszty usług pielęgniarskich.
UWAGA:
Na wykonanie zastrzyków, wlewów z leków oraz podanie kroplówek, pacjent musi posiadać pisemne zlecenie lekarskie.

 Usługa  Cena
 Wizyta pielęgniarska (pomiar podstawowych parametrów życiowych: RR, tętno, oddech; określenie indywidualnych potrzeb pielęgnacyjnych; wstępna edukacja; opracowanie planu leczenia/pielęgnacji)  80 zł
 Specjalistyczne zabiegi pielęgniarskie  
 Cewnikowanie pęcherza moczowego, wymiana cewnika (mężczyźni / kobiety)  50 - 80 zł
 Higiena i pielęgnacja rurki  tracheostomijnej  90 zł
 Płukanie pęcherza moczowego*  60 zł
 Wlewka do pęcherza moczowego z leku*  50 zł
 Wykonanie enemy - wlewki do odbytniczej*  40 zł
 Założenie sondy do żołądka*  50 zł
 Karmienie przez zgłębnik, peg-a*  40 zł
 Wykonanie nebulizacji*  
 Pobranie wymazu  35 zł
 Pobranie materiału do badań laboratoryjnych (krew / mocz)  50 zł
Iniekcje  
 Iniekcja podskórna*  30 zł
 Iniekcja domięśniowa*  40 zł
Iniekcja dożylna*  50 zł
Wlew kroplowy - dożylny / płyny infuzyjne / czas realizacji wlewu do 1 godz*  60 zł
Założenie venflonu – wraz z edukacją opiekuna w zakresie obsługi i pielęgnacji  50 zł
 Opatrunki  
 Zmiana opatrunku  40 zł
 Zmiana kilku opatrunków   70-100 zł
 Pielęgnacja odleżyn  50-150 zł
 Leczenie odleżyn / owrzodzeń - opatrunek specjalistyczny / w zależności od wielkości rany*  60-80 zł
Leczenie odleżyn / owrzodzeń - bez opatrunku specjalistycznego / w zależności od  40-50 zł
Zdjęcie szwów 30-60 zł
Zmiana opatrunku wokół stomii wraz z wymianą worka stomijnego (każdy rodzaj stomii)*  50 zł
Pielęgnacja tymczasowych i permanentnych wkłuć centralnych / dializacyjnych  60-100 zł
Pielęgnacja przetoki tętniczo - żylnej  50 zł
Pielęgnacja  
 Toaleta pacjenta w sanitariacie   50 zl
 Toaleta pacjenta w łóżku  80 zl
 Toaleta pacjęta w łóżku wraz z pielęgnacją p/odleżynową  100 zł
Edukacja pacjenta i rodziny (1 godzina)  
Podstawowa edukacja zdrowotna  50 zł
Specjalistyczna edukacja  80 zł
Edukacja chorych dializowanych i ich rodzin  100 zł
Edukacja opiekuna w zakresie odrzywiania pacjenta przez zgłębnik, peg-a  100 zł
Nauka samo-cewnikowania pęcherza moczowego  100 zł

 *leki do padania oraz specjalistyczne materiały używane podczas zabiegu zapewnia pacjent. W przypadku użycia materiałów własnych, za wyjątkiem leków, do usługi należy doliczyć koszt zużytego materiału.

 

  Do 7 dni  Do 10 dni
 Nazwa pakietu    
 Iniekcje podskórne  180 zł  220 zł
 Iniekcje domięśniowe  250 zł  320 zł
 Iniekcje dożylne  320 zł  400 zł
 Zmiana opatrunku  250 zł  350 zł
 Zmiana wielu opatrunków  350 zł  450 zł
 Pielęgnacja odleżyny (opatrunek zwykły)  350 zł  450 zł
 Pielęgnacja odleżyny (opatrunek specjalistyczny)  450 zł  550 zł
 Pielęgnacja kilku odleżyn    
Opieka pielęgniarska – 1 godzina1 350 zł 550 zł

 Powyżej 10 dni - Cena jest ustalana indywidualnie

*Cena pakietu obejmuje usługę pielęgniarską bez sprzętu.  Usługa pielęgniarska ze sprzętem po stronie pielęgniarki, to koszt wyższy o 20 %, doliczany do ceny pakietu.
1opieka pielęgniarska obejmuje podstawowe czynności pielęgnacyjne i obserwacyjne bez wykonywania zabiegów specjalistycznych.